27 slakterier överklagar Livsmedelsverkets beslut om avgift för provtagningsprogram 2023
Svenska slakterier har sedan år 2017 satt i system att överklaga avgifter från Livsmedelsverket. Myndigheten har hittills förlorat stort och totalt handlar det om uppskattningsvis 600 miljoner kronor som staten gått miste om. Det senaste är att 27 slakterier förra veckan överklagade de beslut Livsmedelsverket tagit om årets provtagningsprogram.
– Detta är en separat talan avseende en separat kostnad som Livsmedelsverket anser sig vara berättigade att ta ut och våra klienter delar inte den uppfattningen, säger inte Marc Tullgren som är advokat på Setterwalls Advokatbyrå i Malmö.
– Kostnaden är fel och i strid med EU-direktivet.
Marc Tullgren berättar att Livsmedelsverket förlorat gång på gång när slakterierna år 2017 började överklaga myndighetens avgifter.
– Det är en bristande kommunikation mellan myndigheten och livsmedelsindustrin när man hamnar i den här typen av situation. Att Livsmedelsverket förlorar 170 gånger eller vad vi nu är uppe i genom att myndigheten inte vill få till en konstruktiv dialog är för mig obegripligt.
– Detta är ett historiskt monumentalt misslyckande.
Enligt Marc Tullgren har inte slakterierna något emot att betala avgifter så länge de är rätt.
– Vi har tidigt ...
Läs vidare på FoodMonitor Plus
HÅKAN FRISELL