kontroll2023-08-29
Göteborgs Stad: mögel och smuts i köket på Katrinelundsgymnasiet
Vid en kontroll i dagarna säger sig livsmedelskontrollen på Göteborgs Stad ha konstaterat bristfällig rengöring av lokaler, köksinredning och utrustning på Katrinelundsgymnasiet.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor
Bilden: Hälldemaskin med smuts och beläggning. Foto: Göteborgs Stad.