kontroll2023-09-04
Tre avdelningar på Högsbotorps Vård- och omsorgboende får underkänt – smutsig utrustning – dåliga rutiner
När livsmedelskontrollen på Göteborgs Stad förra månaden gjorde kontroller på Högsbotorps Vård- och omsorgboende kunde de konstatera brister i hanteringen av livsmedel på avdelningarna 1A, 2A och 2B.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor
Bilderna: avvikelsen i mikrovågsugnar på de aktuella avdelningarna. Foto: Göteborgs Stad.