Afrikansk svinpest nu i Sverige
Jordbruksverket meddelar att Afrikansk svinpest har påvisats i ett prov från ett dött vildsvin som hittats strax sydost om Fagersta.
”Afrikansk svinpest är en allvarlig virussjukdom som drabbar vildsvin och grisar, däremot drabbar den inte människa eller andra djurslag. Det är i dagsläget inte klart hur smittan har kommit till Sverige”, skriver myndigheten i ett pressmeddelande.
”Sedan den 25 augusti har sju vildsvin hittats döda inom ett begränsat område i Fagerstatrakten. Prover från ytterligare ett vildsvin är på väg in till SVA. Berörda myndigheter jobbar nu intensivt med att lokalisera, begränsa och bekämpa smittan.”
Enligt tidningen Aftonbladet har en zon på nästan 1 000 kvadratkilometer spärrats av i Västmanland och Dalarna.
– Vi kommer införa jätteallvarliga restriktioner och det kommer människor i området att märka av, säger Erika Chenais som är statsveterinär vid SVA, till tidningen.
/FoodMonitor