Lidl2023-09-10.png
Göteborgs Stad: brister i livsmedelshanteringen på Lidl – två möss infångades
När ...
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor
Foto: Göteborgs Stad.