rygg2023-09-11
Inkompetenta eller likgiltiga transportörer fortsätter att skrapa djur
KOMMENTAREN Transportörer ställer in våningsplan i transportbilar så att högresta djur skadas på sina ryggar – vilket pågår konstant. Livsmedelsverket rapporterar det inträffade till länsstyrelsen men sedan tycks inget mer hända.
I två fall den senaste tiden upptäcktes tre skrapade djur på slakteriet HKScan Sweden AB i Linköping. De drabbade djuren orsakas ett onödigt lidande.
HKScan2023-09-11
HKScan2023-09-11t
Det hela tyder på en sjuk likgiltighet eller inkompetens hos de ansvariga transportörerna, som bär hela ansvaret.
Länsstyrelsen och slakterierna borde göra mer för att komma till rätta med problemet.
HÅKAN FRISELL
LÄS MER: Nöt med två färska skador på ryggen påträffat på HKScan i Linköping
LÄS MER: Tjur hade flera färska skador på ryggen
Bilderna: skrapade djur som påträffats på slakteriet HKScan Sweden AB i Linköping. Foto: Livsmedelsverket.