Frankrike vill förbjuda 21 namn på produkter som innehåller växtproteiner – och sätta högsta halt för 120 produkter
Frankrike vill att EU ska besluta om en ny förordning som gör det förbjudet att använda namn som ”biff”, ”skinka” och ”grillad” på produkter som innehåller växtproteiner – och sätta hårda gränser för högsta halten växtprotein i Chorizo, Wienerschnitzel och 118 andra produkter. FoodMonitor har de kompletta listorna.
”För att stärka skyddet för konsumenterna mot användning av olämpliga termer för att beteckna livsmedel regleras användningen av vissa beteckningar för livsmedel som innehåller vegetabiliska proteiner i detta utkast till förordning, som utarbetats i nära samråd med de berörda sektorerna”, skriver Frankrike i lagförslaget som man skickat till EU-kommissionen och som nu nått svenska myndigheter och organisationer.
Beteckningar vars användning Frankrike vill förbjuda för namn på livsmedel som innehåller växtproteiner:
Filé
Ryggbiff
Rumpstek ...
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor