SLU brottsanmäler ”student” som påstås terrorisera personal efter att inte ha klarat delmoment i veterinärutbildningen TU-VET – kallade personal för hora, odjur och hallick
En veterinärstudent på SLU blev inte godkänd på ett delmoment i tilläggsutbildningen TU-VET. Efter det har "studenten", enligt SLU, i åratal utsatt personal för trakasserier. Den senaste tiden ska detta ha eskalerat och SLU har i dagarna gjort en brottsanmälan om ”ofredande alternativt förolämpning i samband med myndighetsutövning alternativt förtal”.
Tonen i mejlen från ”studenten” har enligt SLU nu nått en gräns. Men SLU vägrar idag att svara på några frågor om ärendet.
Enligt en polisanmälan som SLU gjorde förra året ska ”studenten” vid upprepade tillfällen ringt målsäganden vid SLU och uttryckt okvädningsord.
”… ringer i tid och otid, natt som dag vilket är ägnat att kränka målsägandens frid”, skriver SLU i den anmälan.
Det kan enligt SLU handla om att studenten ringde 10-70 gånger vid varje händelse.
Enligt SLU ska totalt ett 15-tal medarbetare utsatts för upprepade brottsliga handlingar från vad man misstänker är ”studenten”. Även medarbetarnas anhöriga ska ha utsatts.
Det hela började enligt uppgift ...
Läs vidare på FoodMonitor Plus
HÅKAN FRISELL

t20