ko2023-09-23
Ko med helt förstört öga påträffad på KLS Ugglarps
I torsdags påträffade en officiell veterinär, OV, på slakteriet KLS Ugglarps AB i Dalsjöfors en ko som hade en allvarlig skada på sitt högra öga. OV misstänker misskötsel hos djurhållaren.
”Ögonboll var förstörd helt och det kunde ses sekret och tårar som runnit. Kon påvisade tecken på stress vid drivning till bedövning”, skriver OV.
”Det uppmärksammades att djurhållaren inte hade åtgärdat fallet.”
OV skriver också att han misstänker att det finns skaderisk och misskötsel av djur på den aktuella gården.
/FoodMonitor
Bilden: det aktuella djuret. Foto: Livsmedelsverket.

t20