kalv2023-09-25
Stor kalv påträffades i livmoder vid slakt på KLS Ugglarps i Kalmar
I dagarna påträffade en officiell veterinär, OV, på slakteriet KLS Ugglarps AB i kalmar en stor kalv i livmodern på en ko. OV misstänker brott då kon sannolikt hade mindre än 28 dagar kvar till kalvning.
”Kalven var stor, fullt behårad med normal kalvpäls”, skriver OV i en anmälan till Länsstyrelsen Kalmar.
/FoodMonitor
Bilden: den aktuella kalven. Foto: Livsmedelsverket.

t20