Scandic Hotel Backadal utsatte konsumenter för EHEC-risker med felaktigt stekt kött – påstår Göteborgs Stad
Hotellet ...
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20