Livsmedelsverket kräver att Kils Slakteri åtgärdar felmärkning, snusk och andra brister
Charkbolaget Kils Slakteri AB i Kil brister i rengöringen av sin utrustning – och felmärker kött. Bland annat detta uppger Livsmedelsverket att man konstaterat vid en kontroll tidigare denna månad.
”Vid kontrollbesök på Kils slakteri AB den 7 september 2023 konstaterade Livsmedelsverket att företaget inte uppfyller lagstiftningens krav inom obligatorisk livsmedelsinformation, allmänna och specificerade spårbarhetskrav för livsmedel med animaliskt ursprung, information om infrysningsdatum och tillverkningsdatum, underhåll av lokaler, hygien efter process, personlig hygien och utbildning i hygien och arbetsmetoder”, skriver Livsmedelsverket denna vecka i ett föreläggande.
Vid kontrollen ...
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20