polis2023-10-03
Dricksvattnet i polisens träningslokal i Grimmered i Göteborg innehåller skyhög halt av bly och är otjänligt
Provtagning har visat att dricksvattnet i den träningslokal som Polismyndigheten hyr i Grimmered i Göteborg är så dåligt att det är otjänligt och utgör en allvarlig hälsorisk. Ett 30-tal anställda på Polismyndigheten är berörda. Blyhalten är skyhög.
”Risken för skada på nervsystemet, njurskada och ökat blodtryck ökar med denna exponering”, skriver två experter på Livsmedelsverket om blyhalten, i ett mejl till FoodMonitor.
Enligt en analys som analysbolaget SGS Analytics Sweden AB i Linköping gjort av dricksvattnet visar att det innehåller bland annat 340 mikrogram bly per liter. Gränsvärdet för bly ligger på 10 mikrogram per liter.
Även halterna av arsenik och nickel var högt över gränsvärdena för dricksvatten.
”För nickelallergiker finns risk för eksem”, skriver Livsmedelsverket.
SGS Analytics Sweden AB har bedömt dricksvattnet som otjänligt.
Analysresultaten har fått en chef på Polismyndigheten att reagera och hon gjorde förra månaden en anmälan till Arbetsmiljöverket.
”Efter klagomål på partiklar i vattnet vid skyddsronden, beställdes vattenprover. den samlade Vattenanalysen visar på förhöjda värden av bly, arsenik och nickel. Vattnet bedöms i nuläget som otjänligt och som åtgärd är det avstängt och alternativt dricksvatten ordnat. Vi har cirka 30 medarbetare på denna arbetsplats som är berörda. Vi tar nya prover för att lokalisera om det gäller allt vatten eller enskilt tappställe och i avvaktan på dessa betraktar vi det som att samtliga är exponerade för intag av vatten innehållande höga värden av Bly ffa, och samverkar med vård för ett omhändertagande och provtagning. bedöms i nuläget som allvarligt tillbud men kan ändras till arbetsskada eller arbetssjukdom efter blodprovsvar”, skriver chefen i anmälan.
Det är ännu oklart hur länge anställda på Polismyndigheten utsatts för det otjänliga dricksvattnet.
Polismyndigheten har trots flera påstötningar inte talat om vem den aktuella fastighetsägaren är.
FoodMonitor söker ansvariga på Polismyndigheten.
HÅKAN FRISELL
Bilden till vänster: inte den aktuella kranen.