ko2023-10-10
Invuxet horn påträffat på Lövsta Kött
I dagarna påträffade en officiell veterinär, OV, på slakteriet Lövsta Kött AB i Uppsala en ko hade ett horn som vuxit i en båge in mot skallen.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor
Bilderna: det aktuella djuret. Foto: Livsmedelsverket.