Stena Danica klarar inte heller allergikrav
Som FoodMonitor berättat om tidigare så ...
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20