Livsmedelsverket överväger att lägga sanktionsavgift mot Fulltofta Gård AB – efter tips från grannar och kommunledning om olovlig sprittillverkning på Öland
Dryckesbolaget ...
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20