Coop återkallar hälsofarliga vindruvor
Butikskedjan Coop meddelar att produkten ”Kärnfria Vindruvor Gröna, 500 gram” innehåller bekämpningsmedlet Fluvalinat i farligt hög halt.
”Produkten kan innebära hälsofara”, skriver Coop i ett pressmeddelande.
”Leverantören av Coop Kärnfria Vindruvor Gröna har vid en rutinkontroll upptäckt överskridande värden av Fluvalinat. Coop tar händelsen på mycket stort allvar och utreder med leverantören hur detta har kunnat ske.”
Coop har återkallat denna batch (källa: Coop:
”Coop Kärnfria Vindruvor Gröna, 500 gram, med Lotnummer (identifieringsnummer) 2390892, inköpta i butik under perioden 20 oktober till och med 30 oktober.”
/FoodMonitor