Brister i livsmedelshanteringen på Skånes Universitetssjukhus – person skadades av glutenkontaminerad smörgås – ingen rapport gjordes
När livsmedelskontrollen på Malmö stad tidigare denna månad gjorde ett kontrollbesök på Skånes Universitetssjukhus fann man brister på Urologavdelningen, Njur-och transplantation-avdelningen, Förlossningsavdelningen, Hjärtavdelning/neurologiavdelningen och Geriatrikavdelningen.
”Under kontrollen får miljöförvaltningen information om att det har skett en allergiincident på Urologavdelningen. En patient som skulle ha en glutenfri kost var väldigt känslig för spår av gluten. Smörgås som serverades blev kontaminerad med gluten på grund av ...
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor