Fabrique Stockholm II AB förbjuds att bedriva livsmedelsverksamhet
Efter att ha fått in ett anonymt klagomål säger sig livsmedelskontrollen på Stockholms stad ha konstaterat att livsmedelsföretaget Fabrique Stockholm II AB har allvarliga problem med råttor – så allvarliga att myndigheten i dagarna förbjudit verksamheten till dess att vissa krav är uppfyllda.
”Vid kontrollen fanns råttspillning på ...
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor