KLS2023-11-08
Slaktsvin så stressat att det inte klarade av att gå in i KLS Ugglarps stall
I ...
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor