slakt2023-11-17
Djur med traumatiska skador under huden påträffat på KLS Ugglarps i Dalsjöfors
I ...
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor
Bilderna: den aktuella slaktkroppen. Foto: Livsmedelsverket.