Reglerna för nödavlivning av djur i samband med ladugårdsbränder måste bli bättre
KOMMENTAREN Får räddningstjänsten besluta om nödavlivning av djur om djurägaren säger nej eller är så chockad att denne inte är kontaktbar? Dagens otydliga regler kan orsaka onödigt lidande – vilket hände tidigare i år i samband med en ladugårdsbrand på Öland.
”När vi fick ut en veterinär kände denne sig väldigt osäker på om den kunde avliva djuren utan ägarens medgivande. I kombination med att det var svårt att få ut en veterinär vilket gjorde att detta tog ganska lång tid, blev följden att endast ett djur hann avlivas, övriga dog av sina skador”, skriver räddningstjänsten nyligen till MSB i samband med att man ville ha vägledning om vad som gäller.
”Vid insatsen vi hade var ägarens inställning oklar, han var svår att få kontakt med … .”
I den aktuella ladugården hölls 100 djur. När räddningstjänsten anlände till platsen såg man att fem tjurar var instängda. Djuren var vid liv men svårt skadade och plågades svårt. Ett antal andra djur var skadade av brand och rök.
Djurägaren var enligt uppgift så chockad att denne inte kunde besluta om de fem tjurarna kunde nödavlivas. Det orsakade tveksamhet hos räddningstjänsten om vad som fick göras.
Räddningstjänsten har därför nyligen alltså vänt sig till MSB för att få vägledning.
Enligt MSB finns det i djurskyddslagen en särskild reglering av nödavlivning som får göras av veterinär eller polis. Enligt MSB kan även annan, som privatpersoner, få utföra nödavlivning om det brådskar.
”Dock kan annan person (till exempel räddningsledare) inte göra nödavlivning mot djurägarens vilja. Då krävs först omhändertagande via länsstyrelsen”, skriver MSB.
Och där ligger alltså problemet. Djuren ses som djurägarens egendom som inte kan förstöras utan dennes medgivande.
Här behövs det en ändring i föreskrifterna.
Att avsluta djurs onödiga lidande genom nödavlivning borde ha företräde över djurägarens ovilja – om räddningstjänst och tillkallad veterinär är ense om att detta är den bästa utvägen.
Som det är idag är risken uppenbar att räddningstjänsten blir ståendes handfallen om djurägaren vägrar nödavlivning eller att denne kanske är svårt chockad och inte kan fatta beslut över huvud taget.
Samtidigt meddelar en räddningsledare på räddningstjänsten att man trots MSB:s utlåtande och det något oklara juridiska läget framöver ändå är beredda att fatta svåra beslut om nödavlivning.
– Vår slutsats är att om vi bedömer att djuren behöver avlivas, fattar vi det beslutet med lagen om skydd mot olyckor i samråd med veterinär och djurägare, säger räddningsledare Fredrik Danielsson på Räddningstjänsten Sydost.
Men om djurägaren är för chockad eller säger nej, kan ni inte besluta om att avliva då?
– Då kan det bli ett jobbigt läge. Under vissa förutsättningar skulle jag kunna tänka mig att låta göra det, ja, säger Fredrik Danielsson.
Det är ett bra sätt att se på problematiken – djur ska man inte låta brännas ihjäl.
HÅKAN FRISELL