Spillning på Jobmeal – livsmedel förvaras inte på ett säkert sätt – uppgifter
Det är inte möjligt att förvara livsmedel på ett säkert sätt under de förhållanden som rådde på kaffelösningsbolaget Jobmeal. Det uppger livsmedelskontrollen i ...
”För att konsumenter inte ska utsättas för onödiga risker bedömer förvaltningen att omedelbara åtgärder krävs” ...
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor