Dagab i Landskrona låter cheferna använda nödutgången medan underlydande måste gå i trappor
Det är skillnad på folk och folk på logistikbolaget Dagab inköp & logistik i Landskrona. Nödutgången får bara användas av chefer. Det påstår ett skyddsombud som nu vill att Arbetsmiljöverket ingriper.
”Man ...
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor