gris2023-12-04
Brännmärke och gammal skada på gris på KLS Ugglarps i Dalsjöfors
I dagarna levererades en gris till slakt på slakteriet KLS Ugglarps AB i Dalsjöfors som hade en omfattande brännskada och ett avläkt djupt sår. Livsmedelsverket har sekretessbelagt uppgifter om leverantören.
”Information om ...
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor
Bilden: den aktuella grisen. Foto: Livsmedelsverket.