slakt2023-12-07
Leverantör skickade två misstänkt högdräktiga kor till slakt på Jämtlandsgården Livsmedel
Förra månaden påträffade en officiell veterinär, OV, på slakteriet Jämtlandsgården Livsmedel AB i Hammerdal två foster som föll ut vid slakten av misstänkt högdräktiga kor från en och samma leverantör. Det framgår av en anmälan som nu blivit offentlig. Livsmedelsverket har sekretessbelagt uppgifter om leverantören.
Ett av de ...
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor
Bilderna: tagna av OV vid det aktuella tillfället. Foto: Livsmedelsverket.