grisar2023-12-12
Fem grisar med revbensskador påträffade på HKScan i Kristianstad
I ...
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor
Bilderna: tagen vid det aktuella tillfället. Foto: Livsmedelsverket.