grisar2023-12-28
Grisar med skärsår/skrapsår påträffade på Skövde Slakteri
I dagarna påträffade en officiell veterinär, OV, på slakteriet Skövde Slakteri AB i Skövde grisar som hade varierande grad av skärsår/skrapsår.
”I samband med veterinärbesiktning av levande djur inför slakt på Skövde Slakteri AB sågs flera grisar som hade skärsår/skrapsår på sidorna över framförallt skinkorna. Två av grisarna hade djupare skärskador. Grisarna fick förtur till slakt”, skriver OV i en anmälan.
”Dessa skador är typiska för utstickande objekt (ofta vattennipplar) som grisarna gått/tryckts emot i samband med snabb eller trång lastning/drivning. Inga tecken på att skadorna uppkommit på transport eller slakteri fanns, därmed tros de ha skett hos leverantör.”
Enligt uppgift handlar det om totalt 10 skadade grisar.
Livsmedelsverket har sekretessbelagt uppgifter om leverantören.
/FoodMonitor
Bilderna: de aktuella grisarna. Foto: Livsmedelsverket.