Nu ska lantbrukares psykiska hälsa undersökas
Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, meddelar att man för att öka kunskapen om svenska lantbrukares psykiska hälsa och välbefinnande tillsammans med Lunds Universitet nu går ut med en enkät ut till cirka 10 000 heltidslantbrukare över hela landet. Enkäten har möjliggjorts genom finansiering från Jordbruksverket – som agerar på uppdrag av regeringen i frågan.
– Äntligen! Jag har länge sett att dessa frågor prioriterats i andra länder, men att det saknats kunskap om hur Sveriges lantbrukare mår och hur de hanterar stress, oro och psykisk ohälsa. ... Det ska bli riktigt spännande och känns verkligen meningsfullt, säger Peter Lundqvist som är senior advisor och tidigare professor i arbetsvetenskap vid SLU, enligt ett pressmeddelande från SLU.
/FoodMonitor