Tullverket2024-01-15
Tullverket beväpnar uniformerad personal med tjänstepistoler
FoodMonitor har tidigare i flera artiklar berättat om att uniformerad personal på Tullverket inte tillåtits att bära tjänstepistol. Det har utsatt dem för livsfara. Idag meddelar myndigheten att man har beslutat att den uniformerade personalen som arbetar med kontroller vid landets gränser ska kunna vara beväpnad med tjänstepistol.
– Vi gör allt fler stora narkotikabeslag och möter idag oftare kriminella med stort våldskapital i vårt arbete vid gränsen. Den senaste tidens utveckling med allt grövre kriminalitet har gjort att vi måste skapa tryggare arbetsförhållanden för våra anställda som arbetar i kontrollverksamheten, säger generaltulldirektör Charlotte Svensson, enligt ett pressmeddelande.
– När vi gör ett stort narkotikabeslag värt miljontals kronor slår vi också direkt mot de kriminella gängens ekonomi. Risken för att de ska försöka återta narkotikan finns där. Bevakning och transport av större beslag vid grova brott är situationer där vi redan nu gör bedömningen att kontrollpersonalen framgent kan vara beväpnad. Sedan kommer det även i framtiden finnas tillfällen då vi ska begära biträde från polisen.
/FoodMonitor
LÄS MER: Tullverket
Foto: Tullverket.