kontroll2024-01-18
Massiv ökning i antalet mål i förvaltningsrätten där Livsmedelsverket har partsställning
KOMMENTAREN Förra året hade Livsmedelsverket partsställning i inte mindre än 323 mål i Förvaltningsrätten i Uppsala. Det är en ökning med hela 160 procent jämfört med föregående år. Många mål handlar om företagare som överklagat vad man tycker är felaktiga avgiftsbeslut och beslut om kontrollfrekvenser – och som i ett antal fall fått rätt i domstolen.
– Attityden Livsmedelsverket har mot oss som producerar livsmedel gör att jag blir lite skrämd. Stackars de som startar upp nya verksamheter och ska möta det här odjuret, säger en företagare som sedan ett antal år driver ett mindre livsmedelsföretag.
– Man blir tokig av dem, säger en annan livsmedelföretagare om Livsmedelsverket.
FoodMonitor har tidigare berättat om Kristofer Franzén som driver Franzéns Charkuterier som Livsmedelsverket inte lyckades köra över.
– De måste förbättra sina arbetsvillkor så att de blir en bättre arbetsplats så att de kan få in livsmedelsinspektörer med högre kompetens så att de slipper att hamna i rätten hela tiden, säger han.
LÄS MER: Livsmedelsverket lyckades inte köra över Franzéns Charkuterier
Kristofer Franzén rekommenderar sina kollegor i branschen att överklaga Livsmedelsverkets beslut om de är felaktiga.
– Ja, absolut. Det lägger en press på Livsmedelsverket att inte fatta dåligt motiverade beslut och jaga avvikelser för sakens skull, säger han.
Så här förklarar Livsmedelsverket i ett mejl till FoodMonitor den stora ökningen mellan år 2022 och år 2023:
”Ökningen mellan 2022 och 2023 beror på det stora antalet avgiftsöverklaganden från branschen. De sista besluten avseende 2022 fattades i januari 2023 plus att myndigheten under 2023 fattade nya beslut avseende 2017, 2020 och 2021”.
FoodMonitor har i ett antal artiklar den senaste tiden berättat om livsmedelsföretagare som vunnit mot Livsmedelsverket i förvaltningsrätten.
LÄS MER: Dom: Löt Gårdsmejeri vann mot Livsmedelsverket
LÄS MER: Dom: Lindbloms Fisk vann mot Livsmedelsverket – som av förbiseende fattat beslut på felaktiga grunder
LÄS MER: Dom: Bröderna Ökvist vann mot Livsmedelsverket i strid om Kalix löjrom
LÄS MER: Dom: Gösta Hannells Fisksalteri vann mot Livsmedelsverket i strid om surströmming
I stället för att ändra sina beslut direkt när man upptäckt fel så har Livsmedelsverket i ett antal fall ändå tagit saken till domstol och medgett fel då.
Livsmedelsverket menar att det är en bra hjälp till företagen att få avgöranden i domstol.
De företagare som FoodMonitor pratat med menar å andra sidan att detta är ett otyg från Livsmedelsverket sida. En domstolsprocess upplever de som väldigt pressande och som tar mycket av deras tid och energi i anspråk – även om de vinner. Och inte nog med det. Det finns inga försäkringar som täcker juridiska kostnader bolag har för ombud de väljer att anlita för mål i förvaltningsrätten.
Det gör att spelplanen blir helt ojämn för de små livsmedelsföretag som står upp mot Livsmedelsverket – som har ett antal anställda erfarna jurister som i stort sett inte gör annat än att processa i domstol.
För medelstora och stora livsmedelsföretag som har muskler är situationen helt annorlunda. De klarar sig i regel.
Än värre är det för de livsmedelsföretagare som säger till FoodMonitor att de är så rädda för repressalier från Livsmedelsverket att de inte vågar överklaga, eller att myndigheten per automatik ska ta ut mer avgifter om de gör det. De riskerar att få leva med felaktiga beslut och betala dyrt för det.
Livsmedelsverket tycker inte att företagarna ska vara rädda.
”Självklart ska företagen inte behöva vara rädda för repressalier, vår erfarenhet av företagen påverkas inte av att de överklagat ett beslut. Det har företagen rätt att göra och det är också något som vi är skyldiga att informera om. Det påverkar inte vår uppfattning eller hantering av företagen att det kommer in överklaganden och vi tycker att vårt rättssystem är viktigt och att det är viktigt att det finns möjlighet att överklaga beslut”, skriver en avdelningschef på Livsmedelsverket i ett mejl till FoodMonitor.
Det är uppenbart att det finns välmenande och kompetent personal på Livsmedelsverket. Inget snack om saken. Men styrningen från ledningshåll har nått bottennivåer.
De stora slakterierna har i flera år överklagat Livsmedelsverkets kontrollavgifter. Det omfattar nu uppskattningsvis 600 miljoner kronor.
Advokat Marc Tullgren på Setterwalls Advokatbyrå i Malmö kallade i en intervju med FoodMonitor Livsmedelsverkets agerande för ett historiskt monumentalt misslyckande och berättade att Livsmedelsverket förlorat gång på gång i domstol när slakterierna år 2017 började överklaga myndighetens avgifter.
– Det är en bristande kommunikation mellan myndigheten och livsmedelsindustrin när man hamnar i den här typen av situation. Att Livsmedelsverket förlorar 170 gånger eller vad vi nu är uppe i genom att myndigheten inte vill få till en konstruktiv dialog är för mig obegripligt, sa han.
LÄS MER: 27 slakterier överklagar Livsmedelsverkets beslut om avgift för provtagningsprogram 2023
Det är glädjande att nu se allt fler små livsmedelsföretag som är modiga och överklagar Livsmedelsverkets beslut.
Det borde fler göra. Livsmedelsverket är i dagsläget en i många stycken havererad myndighet.
Synd bara att inte fler livsmedelsföretag känner till att de även kan begära inhibition av de beslut Livsmedelsverket fattar som gäller omedelbart även om de överklagas. Ett sådant avgörande i förvaltningsrätten kan ske inom bara några dagar och kan rädda en livsmedelsverksamhet från att gå under tills dessa att ett slutgiltigt avgörande kan fattas av domstolen. Det är en skam att Livsmedelsverket inte informerar företagen om detta.
Det är hög tid att något görs på politisk nivå för att styra upp Livsmedelsverket.
HÅKAN FRISELL
LÄS MER: Advokat: Kan vara ett misstag att inte överklaga Livsmedelsverkets kontrollavgifter
Fakta:
Här är samtliga företag som förra året var inblandade i mål i Förvaltningsrätten i Uppsala där Livsmedelsverket hade partsställning (målnumret kommer först /red): ...
Läs vidare på FoodMonitor Plus
Grafik: FoodMonitor.