Brister på Torsåsen Fågelprodukter hemlighålls
KOMMENTAREN Den 5 januari hände något på kycklingslakteriet Torsåsen Fågelprodukter AB i Falkenberg. Vad som hände tycker inte Livsmedelsverket att du ska få veta.
Den handling som Livsmedelsverket lämnade ut i ärendet, som handlar om ett överlämnande till Länsstyrelsen Halland, är hårt maskerad. Det enda som egentligen går att utläsa är att det under rubriken ”bristande hantering av svaga och skadade djur” står att ”anledningen till överlämnandet är att Livsmedelsverket bedömer att: Revision krävs”. 
Under de senaste 10-15 åren har Livsmedelsverket successivt ökat sina maskeringar i djurskyddsärenden till att i dagsläget vara nästan totala. Myndigheten motverkar aktivt journalister som försöker avslöja brister inom köttindustrin. Det ser vi många tecken på.
Detta i kombination med alla köttskandaler de senaste åren gör att konsumenter inte längre kan lita på att Livsmedelsverket gör sitt jobb.
HÅKAN FRISELL
Fakta:
Så maskerade Livsmedelsverket det nu aktuellla ärendet:
slakt2024-01-20
slakt2024-01-20t
kycklingar2024-01-20