Litiumjonbatterier nu är en ledande orsak till bränder och dödsfall i bränder i New York City
För fem år sedan orsakade litiumjonbatterier inga dödsfall i New York. Nu är de enligt FDNY en ledande lorsak till bränder och dödsfall i bränder.
FDNY gav vid en presskonferens i dagarna om saken exempel på hur bland annat en stor mataffär satts i brand av litiumjonbatterier.
Enligt Stockholms brandförsvar är det framför allt dessa risker som är förknippade med litiumjonbatterier jämför med andra batterier:
”Termisk rusning som kan ge upphov till brand i batteriet”
”Utsläpp av farliga gaser från batteriet som kan påverka hälsan, leda till eller förvärra brandförloppet”
”Återantändning, ett batteri som inte kylts tillräckligt efter en brand kan börja brinna igen”
/FoodMonitor