Valio går före – väljer raps
i stället för soja i mjölkproduktionen
Användningen av soja i fodret till de Svenska mjölkkorna har fått mycket kritik i media den senaste tiden. En stor del av sojan importeras från Brasilien där bruket av bekämpningsmedel som Parakvat orsakar dödsfall. Men det är helt onödigt att använda soja. Raps är minst lika bra. Det anser den finska mjölkjätten Valio.
 
”Jag har en känsla av att svenska forskare och mjölkexperter inte vet hur bra raps är som protein jämfört med soja", säger Juha Nousiainen, vd för enheten FarmServices hos Valio Ltd i Finland. 
 
”När bönderna använder raps kan vi dessutom upprätthålla vår policy att inte använda GMO. Allt foder som behövs kan odlas i Finland, eller åtminstone inom EU." 
 
Enligt branschorganisationen Svensk Mjölk köper den Svenska mjölkindustrin in dryg 80 000 ton sojamjöl, motsvarande cirka 250 miljoner kronor, årligen från odlare i Brasilien. Totalt för hela den Svenska animalieproduktionen importeras soja för uppskattningsvis 800 miljoner kronor.
 
När sojan odlas i Brasilien används stora mängder av olika bekämpningsmedel som är förbjudna inom EU.
 
Ett av bekämpningsmedlen är Parakvat som enligt flera källor orsakat svåra skador och dödsfall bland de Brasilianska bönderna.
 
Svensk Mjölk tycker att användningen av bekämpningsmedlet Parakvat i Brasilien är oacceptabel.
 
”Det är fruktansvärt att Parakvat används i sojaodlingar. Vi förbjuder hanteringen i Europa, men så köper foderhandeln hem soja som är producerad med Parakvat. Det är helt absurt”, säger Christian Swensson, foderexpert, Svensk Mjölk.”
 
”Vi måste få fart på alternativen i Sverige. Jag skulle själv helst vilja att vi plockade bort sojan direkt ur Svensk mjölkproduktion. Vi måste öka odlingarna av till exempel ärtor, raps, och åkerbönor.”
 
Många inom den svenska mjölkbranschen är oroliga för att mjölkproduktionen ska minska om sojan tas bort och ersätts med annat.
 
Men den oron är helt obefogad tycker Valio. Valios mjölkbönder har nästan helt slutat att använda soja. Istället använder de raps som är rikt på protein.
 
”Valio har använt och rekommenderat användningen av raps som proteinersättning till soja åtminstone de senaste 15 åren”, säger Juha Nousiainen. 
 
Enligt Juha Nousiainen är rapsen minst lika bra som sojan. Han tror inte att den svenska mjölkindustrin undersökt möjligheterna med raps tillräckligt.
 
”Kanske ignorerar man de finska resultaten på det här området. Eller så vet man helt enkelt inte hur det ligger till.
 
”Raps är bättre än soja om man jämför proteininnehållet. Referenserna till detta kan man lätt hitta i vetenskapliga tidskrifter.”
 
Vissa av Valios mjölkbönder använder emellertid fortfarande små mängder soja i fodret. Anledningen till det är att rapsen fungerar så bra att det uppstått en brist på grödan.
 
”Faktum är att vi inte odlar tillräckligt med raps, även om odlingsarealerna har ökat.”
 
Enligt Juha Nousiainen har användningen av raps istället för soja inte påverkat de finska mjölkböndernas ekonomi negativt.
 
”Jag anser att foderekonomin för mjölkgårdarna är minst lika god som när man använder soja", säger han. 
 
HÅKAN FRISELL

 

 
FoodMonitor-Fakta:
Parakvat är ett bekämpningsmedel som är akut giftigt och ger skador på lever och lungor. Exponering för Parakvat i små mängder kan ge påverkan på nervsystem, lungor, hjärna, och hud.
 
Parakvat är totalförbjudet som bekämpningsmedel inom EU.