korv2024-02-10
Dom: Livsmedelsverket misslyckades med att chocköka kontrollfrekvensen för liten korvfabrik
Det lilla charkbolaget AB Gotlands korvfabrik i Romakloster skulle enligt Livsmedelsverket plötsligt betala för sex kontroller per år istället för en per år. Bolaget överklagade och vann i dagarna i förvaltningsrätten. Livsmedelsverket medger fel.
”Livsmedelsverket för fram i sitt yttrande att beslutet av förbiseende har fattats utifrån felaktiga uppgifter. Livsmedelsverket medger därför att det överklagade beslutet upphävs. Förvaltningsrätten ser inte skäl att göra någon annan bedömning. Det överklagade beslutet ska därför upphävas”, skriver Förvaltningsrätten i Uppsala i dagarna i en dom.
Så här beskriver en ansvarig på Gotlands korvfabrik i överklagan hur denne ser på saken:
”Min verksamhet ...
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor
Bilden: genrebild på korv. Foto: FoodMonitor.