Livsmedelsverket: revision krävs av djurskyddet på HKScan i Linköping
KOMMENTAREN Något allvarligt tycks ha hänt med djurskyddet i samband med avlivning på slakteriet HKScan Sweden AB i Linköping i onsdags. Det framgår av ett hårt maskerat överlämnande, ställt till Länsstyrelsen Östergötland, som Livsmedelsverket lämnat ut.
Avvikelsen på slakteriet ska ha berört förordning (EG) nummer 1099/2009 som handlar om ”skydd av djur vid tidpunkten för avlivning” och Djurskyddslag (2018:1192).
I handlingen skriver Livsmedelsverket att "anledningen till överlämnandet är att Livsmedelsverket bedömer att: Revision krävs".
Det skriver man normalt sett bara om allvarliga brister i djurskyddet.
Som vanligt visar Livsmedelsverket förakt för den svenska allmänheten genom att hårt maskera handlingen.
Så här ser den aktuella handlingen ut:
HKScan23
Livsmedelsverket borde sluta med att maskera handlingar om djurskydd på slakterier – och istället göra som man gjorde bara för 10-15 år sedan då i princip inget maskerades.
Genom att maskera brister på slakterier så som Livsmedelsverket nu systematiskt gör, vilken försvårar för media att utkräva ansvar, kan man tycka att myndigheten är medverkansansvarig för det onödiga lidandet som djur utsätts för.
HÅKAN FRISELL