Bromsande tillväxt för detaljhandeln
Efter 14 års stark tillväxt har nu detaljhandelns tillväxt bromsat in, konstaterar Handelns Utredningsinstitut, HUI, som sänker prognosen för detaljhandelns utveckling under innevarande år från 2,5 procent till 1,5 procents tillväxt.
 
Orsaken är enligt HUI en svag början på året där hushållen prioriterat köp av varor och tjänster utanför detaljhandeln och den lågkonjunktur som svensk ekonomi nu går in i.

Man konstaterar att försäljningen visserligen fortfarande ökar, men i betydligt långsammare takt. Företag och konsumenter har blivit försiktigare på grund av osäkerhet om omvärldens utveckling. Utsikterna för detaljhandeln blir därmed ännu mer osäkra.
 
Samtidigt är hushållens resurser goda, vilket innebär en möjlighet för detaljhandelns försäljning, menar man.
 
/FoodMonitor