slakt2024-02-21
Nekrotiskt anus på Lövsta Kött
”Det aktuella djuret bedöms inte ha varit i skick för transport”. Så skriver en officiell veterinär, OV, på slakteriet Lövsta Kött AB i Uppsala i dagarna i en anmälan om ett slaktsvin som hade nekrotiskt anus.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor
Bilderna: det aktuella djuret. Bildtexter: OV. Foto: Livsmedelsverket.