kontroll2024-03-07
Thairestaurang stängs tillfälligt – ”flertal mösskroppar i förruttnelsetillstånd”
När ...
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor
Bilderna: tagna vid den aktuella kontrollen. Foto: Halmstads kommun.