McDonald´s Arboga förbjuds att sälja glutenfria alternativ
Denna månad har det varit sex fall av misstänkt matförgiftning på restaurangen McDonald´s Arboga – enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbund, VMMF. Tre av dessa handlade om personer som led av celiaki. Nu har VMMF förbjudit restaurangen att sälja glutenfria alternativ.
”Då VMMF fått kännedom om flera personer med celiaki som visat symtom på matförgiftning efter att ha ätit på McDonald´s Arboga samt ytterligare klagomål om matförgiftning görs bedömningen att verksamheten inte får sälja glutenfria alternativ förrän VMMF bedömer att verksamheten har fungerade rutiner utifrån HACCP-principerna och de allmänna hygienkraven samt kan redovisa en hantering så att det inte innebär risk för människors hälsa”, skriver man i dagarna i ett beslut om förbud.
Svenska Celiakiförbundets ombudsman Linus Engqvist Richert ser gärna att kommuner lägger större fokus på att utreda livsmedelsföretags hantering av allergener – speciellt efter det som hänt i Arboga.
”Matställen som utsätter gäster för matförgiftning har sannolikt dålig koll på hur de hanterar sina livsmedel, och då även allergener, vilket kommunens utredning också visat, enligt den medierapportering jag tagit del av. Det är då viktigt, vid inrapporterade fall av matförgiftning, att kommunen lägger särskild vikt på att utreda även hur allergener hanteras, som felserverade kan leda till mycket allvarligare konsekvenser än matförgiftning”, skriver han, i ett mejl till FoodMonitor.
”I dagsläget är det oklart hur många kommuner som gör kopplingen mellan dålig livsmedelshygien och allergenrisker, men utifrån de senaste årens undersökningar från Livsmedelsverket behöver kunskapen hos kommunerna öka.”
/FoodMonitor