kontroll2024-03-26
Karlstad stänger charkavdelning i matbutik
När ...
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor
Bilden: tagen vid den aktuella kontrollen. Foto: Karlstads kommun.