slakt2024-04-04
OV misstänker: felinställd takhöjd i transport skadade fem nötkreatur
KOMMENTAREN Inkompetenta transportörer fortsätter att skada framför allt högresta nötkreatur genom felinställda våningsplan i transporter. I dagarna misstänks fem djur ha skadats på det sättet under en och samma transport till slakteriet HKScan.
”Till HKScan Sweden ABs mottagningsstall inför slakt i Linköping inkom den 2 april 2024 en transport från ... transportföretag med 17 nötdjur, varav fem högresta djur hade färska skador på ryggen. Skadornas utseende och placering var av sådan karaktär att de med största sannolikhet uppkommit på grund av att djuren transporterats med för låg takhöjd”, skriver en officiell veterinär, OV, i dagarna i en anmälan till Länsstyrelsen Jönköping.
FoodMonitor har rapporterat om företeelsen i ett antal artiklar. Livsmedelsverket och länsstyrelsen gör för lite för att komma till rätta med problemet.
Det behövs täta inspektioner av de transportbilar som används för att transportera nöt och en fortlöpande kontroll av chaufförernas kompetens.
Det händer förvisso att djur hoppar och slår sig när de transporteras. Men chaufförer måste bokstavligt talat ta höjd för det när det gäller högresta djur.
Slakterierna bär i det här fallet ett stort ansvar, om än inte juridiskt. De borde ställa större krav på de transportörer som är överrepresenterade i den här typen av fall.
Livsmedelsverket borde sluta med att sekretessbelägga transportörernas namn.
HÅKAN FRISELL
Fakta:
Dessa skador kunde OV kontatera på de fem djuren:
”Skada rygg … . Ett område med hudskador, cirka 7 gånger 5 centimeter i diameter”
”Skada rygg … . Flera områden med hudskador, det största cirka 10 gånger 5 centimeter i diameter”
”Skada rygg … . Ett område med hudskada, cirka 7 gånger 5 centimeter i diameter”
”Skada rygg … . Ett område med hudskada, cirka 10 gånger 5 centimeter i diameter”
”Skada rygg … . Ett område med flera hudskador av lindrigare art där pälsen delvis var kvar”
Bilderna: tagna vid det aktuella tillfället. Bildtexter: OV. Foto: Livsmedelsverket.