kontroll2024-04-05
Malmö Bageri måste rengöra lokal och utrustning – hotas med vite
Enligt livsmedelskontrollen på Malmö stad har det varit återkommande brister i rengöringen på bageriet Malmö Bageri AB i Malmö. Myndigheten har därför i dagarna förelagt bolaget att vidta åtgärder – och hotar med vite.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor
Bilden: tagen vid ett av kontrolltillfällena. Foto: Malmö stad.