grisar2024-04-05
80 grisar med gödselpansar levererades till KLS Ugglarps i Dalsjöfors
I ...
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor
Bilden: tagen vid det aktuella tillfället. Foto: Livsmedelsverket.