kontroll2024-04-10
Gammal mat på Folkuniversitetets Montessoriförskola
En Montessoriförskola i Halmstad som drivs i regi av Folkuniversitet brister i livsmedelssäkerheten. Det påstår kommunen som nu kräver åtgärder.
”Kan vara skadligt för hälsan!”, skriver Halmstads kommun i en kontrollrapport.
Bland annat dessa ...
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor
Foto: Halmstads kommun