Återkommande djurskyddsbrist på slakteri hemlighålls av Livsmedelsverket
KOMMENTAREN Livsmedelsverket har i dagarna lämnat över ett ärende om en återkommande djurskyddsbrist på slakteriet Jämtlandsgården Livsmedel AB till Länsstyrelsen Jämtland. Vad som hänt får du i vanlig ordning inte veta – det har Livsmedelsverket bestämt.
Bland annat så här ser Livsmedelsverket maskering av ärendet ut:
slakteri2024-04-10
Livsmedelsverket har de senaste åren slutit sig så mycket när det gäller sekretessen att myndigheten i dagsläget är ett hinder för ett gott djurskydd inom livsmedelsproduktionen i Sverige.
HÅKAN FRISELL