avvikelse2024-04-16t
Tio förorenade nöt levererades till Skövde Slakteri – ett djurskyddsproblem – och ett livsmedelssäkerhetsproblem
KOMMENTAREN Det görs för lite för att komma till rätta med det enormt stora problemet med förorenade livsmedelsproducerande djur i Sverige som når slakterierna. Konsekvensen är att djur får lida i onödan – och konsumenterna utsätts för oacceptabla risker. Ett ärende ur högen från slakteriet Skövde Slakteri AB i Skövde från förra månaden visar hur det ser ut.
”Vid ...
Läs vidare på FoodMonitor Plus
HÅKAN FRISELL
Bilderna: från det aktuella tillfället. Foto: Livsmedelsverket.