slakt2024-04-18t
Brutna vingar – ny misstanke om systematiska brister i leveranser till skandalslakteriet Kronfågel
I dagarna påträffade en officiell veterinär, OV, på skandalslakteriet Kronfågel två fåglar med brutna vingar. OV misstänker nya systematiska brister.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor
Bilden: tagen vid det aktuella tillfället. Foto: Livsmedelsverket.