slakt2024-04-17
Synliga nervtrådar på slaktsvin – misstanke om akuta djurskyddsbrister hos transportör eller leverantör
I dagarna påträffade en officiell veterinär, OV, på slakteriet KLS Ugglarps AB i Trelleborg en akut skadad gris där nervtrådar kunde ses. OV misstänker akuta djurskyddsbrister. Livsmedelsverket har sekretessbelagt uppgifter om transportören och leverantören.
”Gris normalvikt. Svans endast 10-12 centimeter kvar med abrupt avslutning. Nervtrådar syns, inget ...
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor
Bilden: den aktuella grisen. Foto: Livsmedelsverket.