Reportrar på SVT Nyheter Värmland saknar lagstadgade utrymmen att värma mat, sköta sin hygien och vila – menar skyddsombud
I dagarna vände sig ett skyddsombud på SVT Nyheter Värmland till Arbetsmiljöverket med en begäran om föreläggande eller förbud. Detta efter det att SVT enligt uppgift inte ser till att personalen har utrymmen för att värma mat, sköta sin hygien och vila så som lagstiftningen kräver. SVT förslår enligt uppgift mattermos.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor